Högkänslighet:

Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos 15–20% av den globala befolkningen, jämnt fördelat mellan män och kvinnor – liksom hos de flesta djurarter. Läs mer:

Högkänslighet eller HSP (Highly Sensitive Person) är ett begrepp myntat av psykologen Elaine Aron som har bedrivit forskning kring extra känslighet i drygt 20 år. Högkänsliga personer föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet och en hjärna som fungerar lite annorlunda än hos andra människor. Det innebär att högkänsliga kan uppfatta information och känslor som andra inte lägger märke till. Vi reflekterar mer över allting och sorterar information på en djupare nivå. Den större medvetenheten gör att högkänsliga ofta känner starkare än andra känslomässigt. Vi är väldigt intuitiva, har en stark magkänsla och ”bara vet”, utan att veta hur.

Det kan finnas båda för- och nackdelar med att vara högkänslig. Vi har högre toppar och djupare dalar än andra. Vi har en stark inlevelseförmåga och kan se saker som andra kanske missar. Vi har lättare att se möjligheter och komma på nya idéer. Men högkänsliga kan även lätt bli överstimulerade och det kan leda till trötthet, osäkerhet, oro, ångest, rädslor och sömnsvårigheter. Vi blir så lätt djupt påverkade av andras sinnesstämningar och som högkänslig kan ditt humör snabbt svänga från glad till ledsen. Dessa humörsvängningar kan vara svåra att hantera. Man kan känna sig som ett offer i en överväldigande värld.

Fyll i ett formulär om du är nyfiken på om du också är högkänslig.

Ladda ner frågeformulär här: FRÅGEFORMULÄR HSP

Catarina Dverre

Catarina Dverre

  • Leg psykolg
  • Certifierad ayurvedisk hälsorådgivare
  • Diplomerad ayurvedisk massageterapeut
  • Reiki-healer, steg 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontakta mig gärna om du har någon fråga.

Mobil: +46 070-628 53 70
E-post: info@casacatarina.se